Top
  /  

Grenzen aan de groei (Foei, ik groei) In 2022 is het 50 jaar geleden dat het baanbrekende rapport van de Club van Rome werd gepubliceerd met als titel ‘De grenzen aan de groei’. De conclusies uit dit rapport waren zorgwekkend: de natuurlijk